OPE Docente (Definitiva) 2022 - Andalucía

Profesores de Música y Artes Escénicas (Definitiva)

</

Distribución  de plazas por especialidades (Definitiva)
EspecialidadesNúmero de plazas
Clarinete
10
Danza Clásica
19
Flauta Travesera
12
Fundamentos de Composición
21
Guitarra
21
Guitarra flamenca
4
Lenguaje Musical
44
Piano50
Violín19
Violoncello18
Total218
 Publicada en BOJA nº 39 de 25 de febrero de 2022
 


Volver al índice